Viglacera thoái vốn nhóm gạch đất sét nung: Bán 51% vốn Bá Hiến thu 7 tỷ đồng

Nhật Anh

Thứ tư, ngày 24/06/2020 14:08 PM (GMT+7)

Viglacera thoái vốn nhóm gạch đất sét nung: Bán 51% vốn Bá Hiến thu 7 tỷ đồng

Viglacera thoái vốn nhóm gạch đất sét nung: Bán 51% vốn Bá Hiến thu 7 tỷ đồng

Bá Hiến là một trong 5 công ty con sản xuất gạch đất sét nung nằm trong diện thoái vốn của Viglacera.