Vietstock Daily 20/11: Tâm lý đã ổn định nhưng cần tiếp tục quan sát