24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Dương Bốn

VC9 có thể lỗ thêm hơn 111 tỷ đồng năm 2020

Chuyên mục: Chứng khoán
VC9 có thể lỗ thêm hơn 111 tỷ đồng năm 2020

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 CTCP Xây dựng Số 9 (HNX: VC9), kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với khoản mục giá vốn hàng bán, trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi có ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận của Công ty.

Theo ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, VC9 chưa ghi nhận đầy đủ giá vốn hàng bán tương ứng với doanh thu đã ghi nhận của một số công trình xây dựng với số tiền hơn 111 tỷ đồng theo các quy định kế toán hiện hành tại Việt Nam.
Nếu phản ánh đầy đủ giá vốn của các công trình trên thì trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020, chỉ tiêu “Giá vốn hàng bán” sẽ tăng lên là 111 tỷ đồng. Công ty sẽ chịu lỗ thêm 111 tỷ đồng và ghi lỗ trước thuế hơn 132 tỷ đồng.
Trước đó, báo cáo tự lập của Công ty ghi nhận lỗ lũy kế năm 2020 là gần 21 tỷ đồng.
Cùng với đó, trên bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020, chỉ tiêu “Hàng tồn kho” sẽ giảm đi 111 tỷ đồng và “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối" sẽ giảm đi 111 tỷ đồng.
Tại ngày 31/12/2020, Công ty đang trích lập thiếu dự phòng nợ phải thu khó đòi với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Nếu thực hiện trích lập dự phòng bổ sung nợ phải thu khó đòi sẽ làm cho các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm: “Chi phí quản lý doanh nghiệp” tăng lên với số tiền 10 tỷ đồng, “Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế” giảm đi với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán gồm: “Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi” tăng lên số tiền 10 tỷ đồng và “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” giảm đi số tiền 10 tỷ đồng. Lỗ lũy kế trên Bảng cân đối kế toán sẽ tăng thêm 10 tỷ đồng.
Trước các vấn đề trên, VC9 giải trình việc ghi nhận giá vốn với doanh thu đã ghi nhận còn có sự chênh lệch là do khi thực hiện thi công các dự án có những phần việc phát sinh ngoài hợp đồng, Công ty đã thi công nhưng hồ sơ pháp lý chưa xong với chủ đầu tư nên chưa đưa vào giá trị doanh thu trong tương lai. Hiện Công ty đang cùng các chủ đầu tư xác nhận, hoàn thiện hồ sơ để ghi nhận doanh thu trong những kỳ tới, do đó chi phí còn lại chưa được ghi nhận vào giá vốn trong kỳ.
Về chi phí trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, Công ty đã đối chiếu với các chủ đầu tư, thu hồi số tiền còn lại của dự án giao lưu, dự án Ecoba trong quý 1/2021 là hơn 3 tỷ đồng. Khoản xi măng Bắc Giang nợ hơn 6 tỷ đồng đã có quyết định của Tòa án nhân dân huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, theo đó Công ty xi măng Bắc Giang thực hiện trả cho Công ty từ tháng 3/2021 đến hết 2022 số tiền nợ . Khoản nộp tiền hạ tầng cho UBND tỉnh Vĩnh Phúc là 788 triệu đồng thuộc Khu đô thị Chi Đông, huyện Mê Linh. Hiện tại Công ty đang giải quyết các vướng mắc với các ban ngành có liên quan để triển khai giai đoạn 2, sau khi dự án được triển khai số tiền trên Công ty sẽ đối trừ tiền sử dụng đất phải nộp cho dự án. Với các lý do trên, Công ty xác định khoản phải thu trên không rủi ro nên không thực hiện trích lập dự phòng theo quy định.
Khang Di
fili
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484