Ưu tiên sử dụng vốn ODA cho công trình hạ tầng

Dũng Bùi

Thứ ba, ngày 01/10/2019 11:03 AM (GMT+7)

Ưu tiên sử dụng vốn ODA cho công trình hạ tầng

Ưu tiên sử dụng vốn ODA cho công trình hạ tầng

Ưu tiên sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, trong đó quy định, vốn ODA không hoàn lại được ưu tiên sử dụng để thực hiện chương trình, dự án cơ sở hạ tầng,...