Tỷ giá ngày 19/11: Giá bán USD ngân hàng tiếp tục phổ biến quanh 23.250 đồng/USD