TTC Land bị phạt 10 tỷ đồng vì "quên" khai thuế, cổ phiếu SCR xuống đáy

Khổng Kiên

, ngày 24/11/2019 05:56 AM (GMT+7)

TTC Land bị phạt 10 tỷ đồng vì "quên" khai thuế, cổ phiếu SCR xuống đáy

Chuyên mục : Tài chính

TTC Land bị phạt 10 tỷ đồng vì "quên" khai thuế, cổ phiếu SCR xuống đáy

Cổ phiếu SCR của TTC Land đang giao dịch ở vùng đáy 4 năm...