Thủ tướng: Hà Nội cần có "cổ đông chiến lược"

Thúy Hạnh

Thứ bảy, ngày 27/06/2020 16:54 PM (GMT+7)

Thủ tướng: Hà Nội cần có "cổ đông chiến lược"

Thủ tướng: Hà Nội cần có "cổ đông chiến lược"

Hà Nội cần có cổ đông chiến lược, các doanh nghiệp tốt, người giàu, người giỏi; đặc biệt là các doanh nghiệp khoa học công nghệ, hội tụ nhân lực chất lượng cao.