Tháng 6, thanh khoản thị trường cổ phiếu tăng trưởng mạnh

Thục Quyên

Thứ hai, ngày 06/07/2020 12:33 PM (GMT+7)

Tháng 6, thanh khoản thị trường cổ phiếu tăng trưởng mạnh

Chuyên mục : Chứng khoán

Tháng 6, thanh khoản thị trường cổ phiếu tăng trưởng mạnh

Mặc dù các chỉ số chứng khoán chính đều ghi nhận giảm điểm đáng kể trong tháng 6/2020, tuy nhiên thanh khoản thị trường cổ phiếu có sự tăng trưởng mạnh so với tháng trước đó.