Sau khi giảm lãi suất huy động, thêm loạt ngân hàng công bố giảm lãi suất cho vay