Sau khi giảm lãi suất huy động, thêm loạt ngân hàng công bố giảm lãi suất cho vay

Ngọc Trân

Thứ tư, ngày 20/11/2019 12:48 PM (GMT+7)

Sau khi giảm lãi suất huy động, thêm loạt ngân hàng công bố giảm lãi suất cho vay

Chuyên mục : Tài chính

Sau khi giảm lãi suất huy động, thêm loạt ngân hàng công bố giảm lãi suất cho vay

Sau khi lãi suất huy động có tín hiệu giảm gần đây, thị trường tiếp tục đón loạt tin giảm lãi suất cho vay từ các nhà băng.