Sau 2 năm liên tục lỗ, Gỗ Trường Thành báo lãi bán niên 2020 đạt 11 tỷ đồng

Hoa Thanh

Thứ sáu, ngày 31/07/2020 14:27 PM (GMT+7)

Sau 2 năm liên tục lỗ, Gỗ Trường Thành báo lãi bán niên 2020 đạt 11 tỷ đồng

Chuyên mục : Kinh doanh

Sau 2 năm liên tục lỗ, Gỗ Trường Thành báo lãi bán niên 2020 đạt 11 tỷ đồng

Sau 2 năm 2018-2019 liên tục báo lỗ hàng trăm tỷ đồng mỗi quý, 6 tháng đầu năm 2020 Gỗ Trường Thành báo lãi bán niên 2020 đạt 11 tỷ đồng.