Quỹ ngoại America LLC và Barca Global Master Fund bị xử phạt vì vi phạm hành chính về chứng khoán

Thiên Anh

Thứ bảy, ngày 14/12/2019 18:02 PM (GMT+7)

Quỹ ngoại America LLC và Barca Global Master Fund bị xử phạt vì vi phạm hành chính về chứng khoán

Quỹ ngoại America LLC và Barca Global Master Fund bị xử phạt vì vi phạm hành chính về chứng khoán

2 quỹ ngoại America LLC và Barca Global Master Fund, L.P bị xử phạt tổng cộng 90 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán.