24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Đỗ Long Khánh Pro

PRE: Doanh nghiệp ổn định, cổ tức cao

Chuyên mục: Chứng khoán
PRE: Doanh nghiệp ổn định, cổ tức cao

Ngày 24/12/2020, PVI Re đã chính thức niêm yết trên sàn HNX với mã giao dịch là PRE, mở ra thêm cho nhà đầu tư nhiều sự lựa chọn hơn khi muốn đầu tư vào các mã thuộc ngành bảo hiểm (hiện tại, VNR là doanh nghiệp tái bảo hiểm duy nhất cũng đang được niêm yết trên HNX). Với dư địa tăng trưởng còn nhiều, PVI Re là một case cho những nhà đầu tư tìm kiếm những doanh nghiệp ổn định với cổ tức cao.

Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI – công ty con của PVI Holdings được thành lập vào tháng 7/2011, với vốn điều lệ là 460 tỷ VNĐ. Công ty được đánh giá đạt mức tín nhiệm B++ bởi tổ chức xếp hạng quốc tế uy tín bậc nhất thế giới A.M Best. Hoạt động kinh doanh chính của công ty là kinh doanh nhận, nhượng tái bảo hiểm các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ và hoạt động đầu tư tài chính theo quy định của pháp luật.
LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ
Duy trì mức tăng trưởng cao nhờ sự tăng trưởng ổn định của thị trường Bảo hiểm Phi nhân thọ
Ngành bảo hiểm nói chung và bảo hiểm Phi nhân thọ nói riêng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong thời gian qua. Theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tổng doanh thu phí bảo hiểm Phi nhân thọ tăng gấp 6 lần trong giai đoạn từ năm 2007-2019, tương ứng với CAGR = 16,6%, thuộc Top các quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới, lần lượt gấp 4/3/1,5 lần so với khu vực Bắc Mỹ/Châu Âu/Mỹ Latinh, chủ yếu nhờ vào tăng trưởng kinh tế mạnh, tầng lớp trung lưu ngày càng giàu có hơn, và những thay đổi trong khung khổ pháp lý.
Chúng tôi tin rằng tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm sẽ được duy trì ở mức cao, đảm bảo cho sự phát triển của thị trường tái bảo hiểm. Điều này được hỗ trợ bởi 2 yếu tố:
Tỉ lệ thâm nhập bảo hiểm còn thấp. So với các quốc gia khác trong khu vực, tỉ lệ thâm nhập bảo hiểm Phi nhân thọ của Việt nam là thấp hơn rất nhiều. Mật độ bảo hiểm tại Việt Nam cũng chỉ ở mức $27 per capita, chỉ cao hơn Ấn Độ và Phillipines. Tỷ lệ thâm nhập và mật độ bảo hiểm thấp đảm bảo cho mức tăng trưởng hai chữ số trong những năm tiếp theo.
Hỗ trợ nhờ định hướng phát triển của Chính phủ. Trong ngày 28/2/2019, Chính phủ đã phê duyệt đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”, trong đó có đưa ra mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm bình quân GDP (bao gồm cả nhân thọ và phi nhân thọ) đến năm 2020 tối đa 3%, đến năm 2025 là 3,5%. Sự hỗ trợ về chính sách, kết hợp dư địa tăng trưởng của ngành tạo cơ sở để chúng tôi tin rằng tỉ lệ thâm nhập mảng Phi nhân thọ có thể đạt 1% trong năm 2025, tương ứng với mức tăng trưởng CAGR=10,8% (GWP=98.040 tỷ VNĐ).
Năng lực tài chính dần được cải thiện giúp hỗ trợ hoạt động kinh doanh, mở rộng ra các nghiệp vụ bán lẻ và nhận tái ngoài nước
Sau 2 lần tăng vốn trong 10 năm hoạt động, vốn điều lệ của PVI Re hiện tại là 728 tỷ VNĐ.
Trong năm 2021, PVI Re có kế hoạch tăng vốn bằng hình thức chào bán công khai ra công chúng để nâng vốn điều lệ lên 1.044 tỷ VNĐ. Điều này giúp nâng cao năng lực hoạt động của doanh nghiệp nhờ:
Nâng cao tỷ lệ giữ lại.
Tạo điều kiện để phát triển các nghiệp vụ bán lẻ như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xe cơ giới (đây là các nghiệp vụ có mức tăng trưởng cao nhất ngành).
Tạo điều kiện phát triển hoạt động đầu tư.
Nâng xếp hạng tín nhiệm lên mức A-, tạo tiền đề cho việc phát triển nhận tái bảo hiểm nước ngoài.
Tại ngày 21/08/2020, PVI Re được A.M.Best duy trì xếp hạng năng lực tài chính (FSR) ở mức B++ (Tốt) và năng lực tín dụng của tổ chức phát hành (ICR) mức “bbb” dựa trên 3 tiêu chí chính là: chất lượng bản cân đối, tính sinh lời và hồ sơ quản trị Doanh nghiệp của nhà bảo hiểm. Điều này cho thấy lợi thế cạnh tranh bền vững về sức mạnh tài chính cũng như năng lực phát hành của PVI Re.
Bên cạnh điểm trừ về rủi ro quốc gia, hạn chế của PVI Re là quy mô vốn chủ sở hữu còn nhỏ so với các công ty tái bảo hiểm khác trong khu vực. Nhận thức được điều đó, đồng thời nằm trong chiến lược mở rộng hoạt động tái bảo hiểm ra nước ngoài, PVI Re đang nỗ lực tăng vốn để đạt được mức xếp hạng tín nhiệm cao hơn, cụ thể là A- (mức xếp hạng tín nhiệm cho phép công ty tiếp cận được những hợp đồng tái bảo hiểm nước ngoài hiệu quả).
Bên cạnh đó, cổ đông HDI/Talanx - Top 7 tập đoàn bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất Châu Âu là cổ đông chiến lược của PVI Holdings từ năm 2011, đã giúp PVI Re suốt gần 10 năm qua thông qua việc chuyển giao kinh nghiệm, sản phẩm, đào tạo trực tiếp cho các cán bộ PVI Re, nâng cao công tác quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế, hỗ trợ hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin, hỗ trợ năng lực thu xếp tái bảo hiểm …
Tỉ lệ kết hợp thấp so với ngành
PVIRe đã và đang thực hiện cấu trúc lại và đa dạng hóa danh mục kinh doanh, với chiến lược kinh doanh thận trọng, tăng trưởng doanh thu đi kèm với hiệu quả hoạt động thông qua việc kiểm soát chặt chẽ tỉ lệ bồi thường. Điều này đã giúp công ty duy trì được tỉ lệ kết hợp ở dưới 90% (trong năm 2019 là 89%) – đây là mức đáng mơ ước của các công ty bảo hiểm. Điều này giúp PVI Re là một trong số ít doanh nghiệp có lãi nghiệp vụ. Trong khi đó, tỉ lệ kết hợp của VNR là 97%, cao hơn rất nhiều so với PVI Re.
Trong thời gian tới, công ty có chiến lược tăng doanh thu phí nhận (cả trong và ngoài ngước), tăng cường đánh giá rủi ro và tăng mức giữ lại các dịch vụ hiệu quả. Thị trường bảo hiểm/tái bảo hiểm cạnh tranh ngày càng khốc liệt, với xu hướng chi phí hoa hồng chi trả ngày càng tăng. Bên cạnh đó, rủi ro về tăng tỷ lệ bồi thường khi mở rộng thị trường kinh doanh sẽ làm tỷ lệ kết hợp của công ty tăng lên. Tuy nhiên công ty vẫn đảm bảo kiểm soát tỷ lệ kết hợp dưới mức 95%. Theo đánh giá của BVSC, đây vẫn là mức tỷ lệ kết hợp ở mức tốt, thấp hơn nhiều công ty trong thị trường, và thấp hơn mức trung bình của thị trường.
Lợi suất đầu tư cao giúp đảm bảo khả năng sinh lời trong điều kiện lãi suất thấp
Đóng góp từ 50-72% lợi nhuận trước thuế của PVI Re, lợi nhuận từ hoạt động tài chính là một phần quan trọng trong hoạt động của công ty.
Danh mục đầu tư của PVIRe có cơ cấu tương đối ổn định và có tính thận trọng cao. Ngoài danh mục đầu tư là tiền gửi ngân hàng (chiếm hơn 70% tổng vốn thực hiện đầu tư) thì PVIRe còn thực hiện đầu tư thông qua 2 quỹ đầu tư được quản lý bới PVI AM (một đơn vị đầu tư chuyên nghiệp trực thuộc PVI Holding):
Quỹ đầu tư cơ hội PVI (POF). Chiến lược của quỹ tập trung vào đầu tư các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành cơ bản, chủ đạo của nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là ngành năng lượng và ngành bất động sản. Mức tỷ suất lợi nhuận/vốn trung bình trong 5 năm qua là 12,6%/năm.
Quỹ đầu tư hạ tầng PVI (PIF). Quỹ tập trung đầu tư vào các công ty kinh doanh hạ tầng, bất động sản. Mức tỷ suất lợi nhuận/ vốn trung bình trong 3 năm qua là 17,1%/năm.
Trong năm 2020, mặc dù lãi suất tiền gửi giảm xuống thấp do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực lên kết quả đầu tư của hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm, chúng tôi tin rằng PVI Re vẫn có thể đạt được tỉ suất đầu tư ở mức 9% trong năm 2020. Nguyên nhân đến từ hiệu quả đầu tư ấn tượng của hai quỹ PIF và POF. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2020, dù phần lớn các quỹ trên thị trường đều đang chững lại với hiệu suất âm, thì Quỹ POF đạt mức tăng trưởng NAV 11,4%, trong khi Quỹ PIF đạt mức 8,64% trong 9 tháng đầu năm 2020. Kết quả này đến từ việc PVIAM đã chủ động tái cơ cấu danh mục đầu tư bằng các sản phẩm có thu nhập cố định và lựa chọn các cổ phiếu cơ bản trong ngành điện, nước - là những ngành thiết yếu ít chịu ảnh hưởng bởi thị trường và dịch bệnh. Trong khi đó, Quỹ PIF vẫn rất ổn định nhờ tập trung đầu tư vào các công ty kinh doanh hạ tầng, bất động sản.
Theo tìm hiểu và đánh giá, chúng tôi cho rằng đây là hai quỹ tương đối năng động và nhạy cảm với diễn biến của thị trường, được vận hành bởi đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, đảm bảo hiệu quả đầu tư trong dài hạn. Với nhận định thị trường chứng khoán sẽ đạt 1.150-1.200 điểm trong năm 2021 (dự báo của BVSC), chúng tôi cho rằng lợi suất đầu tư của PVI Re trong năm 2021 vẫn có thể được duy trì ở mức 8%-9%.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Mọi chi tiết hoặc NĐT cần tư vấn, vui lòng liên hệ: Mr Đỗ Long Khánh - Mobile: 0913010397

Đỗ Long Khánh
Thích Thích
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484