menu
24hmoney
Install 24HMoneyTải App
copy link
Minh Thy VND Pro

Nhận định thị trường tuần 4 tháng 2, tuần sau mua cổ phiếu gì?

VNINDEX TUẦN 26/02/2024 – 01/03/2024


I. VỀ ĐIỂM SỐ

- Thị trường có tuần giao dịch nhiều sự biến động đặc biệt ở phiên ngày thứ 6, tổng kết tuần

Vnindex tăng 2.30đ (0.19%) lên 1212đ, VN30 giảm 1.45đ (-0.12%) xuống 1223.09đ

- Khối ngoại có tuần bán ròng khá mạnh với gần 1500 tỷ đồng (không tính giao dịch thỏa

thuận). Cổ phiếu MWG bị bán ròng mạnh nhất về giá trị đạt 530,98 tỷ đồng, tiếp theo là VPB

với 454,69 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu ngân hàng

MSB tổng giá trị mua ròng đạt 694,13 tỷ đồng, tiếp theo là cổ phiếu VHM được mua ròng

353,36 tỷ đồng

II. DÒNG TIỀN

1. Nhóm vốn hóa lớn: Là nhóm có dòng tiền lớn tham gia, ưu tiên tham gia khi điều chỉnh

- Nhóm cổ phiếu VIN: Đang trong quá trình tạo đáy trung hạn, trading ding ưu tiên cho VRE

điều chỉnh có thể mở mua

+ VIC: hỗ trợ 43.8 -44.3, cản gần nhất 48.7 -49.3

+ VHM: hỗ trợ 42.2 -42.7, cản gần nhất 46 - 46.6

+ VRE: hỗ trợ 24.7 -25, cản 26.6 -27

- MSN: Hỗ trợ gần nhất 65.9 -66.3, cản 69.9 -70.3

- GAS: Cổ phiếu quay trở về vùng nền giá đã tích lũy chặt trước đó, hỗ trợ gần 75.7 -76.2,

cản 79.2 -79.7

- BVH: Hỗ trợ 41.3 -41.5, cản 43.3 -43.5

- VNM: Hỗ trợ: 70 -70.7, xu hướng giá ngắn hạn hướng lên 74-75

2. Nhóm ngân hàng: Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường thời gian qua, tuy nhiên khi phần

lớn cổ phiếu đã về vùng cản, việc điều chỉnh là điều tất yếu để thay máu dòng tiền, cần thời

gian để nhóm cp này tái tích lũy trở lại

- VCB: Chờ thêm phản ứng giá vùng hỗ trợ 88, cản 91.5 -92

- BID: Vượt cản xu hướng dài hạn, hỗ trợ xem xét tham giá 49.75 - 50.2, cản gần nhất vùng

giá 53.6

- VIB: Hỗ trợ gần 21.3 -21.7, cản 22.6 -22.9

- ACB: Hỗ trợ 26 -26.5, cản 28 -28.5

- TCB: Hỗ trợ gần: 38.5 -39, cản gần: 42+-

- STB: hỗ trợ 30 -30.45, cản 31.65 -32

- MSB: Hỗ trợ gần: 14.85-15.1, cản 16+-

- TPB: Hỗ trợ gần: 18.3-18.6, cản gần: 19.8 -20.1

- VPB: Hỗ trợ gần: 19.1 -19.3, cản gần: 20.5+-

- SHB: dự kiến sẽ sideway trong vùng 12.2-11.5 để cân bằng cung cầu, sau cây bán tháo

phiên ngày 31/1

- EIB: Xu hướng giá tìm về hỗ trợ 17.9, cản 19.15 -19.25

- OCB: Hỗ trợ gần 14.75 -15, cản gần 16.15

3. Nhóm cổ phiếu Thép:

- HPG: Cổ phiếu đã bước vào trend tăng trung hạn, ngắn hạn giao dịch tích cực trong biên

độ hẹp, cản trước mắt 29 -29.4 hỗ trợ gần 27.8 -28, xu hướng trung hạn hướng lên vùng 32

-33

- HSG/NKG lùi dần về hỗ trợ mạnh, có thể cân nhắc tham gia: HSG hỗ trợ 21.2 -21.5 cản

gần 23 -23.3, NKG hỗ trợ gần 22.6 -23, cản gần 24.7 -25

4. Nhóm cổ phiếu bán lẻ:

- MWG: Cổ phiếu đang ở giá hỗ trợ 43-44, mất vùng giá này lui về vùng hỗ trợ mạnh 42-

42.5, cản gần 45 .5 -45.9

- DGW: Hỗ trợ vùng giá 53.6 cản gần 58.6

- PNJ: Hỗ trợ gần 86.5 cản gần 90.5 -91

5. Nhóm chứng khoán: Dòng tiền tham gia phân hóa, cần thêm thời gian cho những cp

điều chỉnh và tái tích lũy trở lại.

- SSI: Hỗ trợ gần 33.55, cản gần 35 -35.5

- VND: xu hướng lui về vùng nền giá tháng 12. Hỗ trợ gần 21.2 -21.45, cản gần 22.7

- VIX: Hỗ trợ gần: 17.25, hỗ trợ mạnh 16.45 -16.65. Cản 18 -18.2

- SHS: gãy nền giá tích lũy từ tháng 12, hỗ trợ lùi về 16.3 -16.7, cản 18 -18.2

- AGR: Hỗ trợ gần 16 - 16.3, cản 17.2

- VDS: Hỗ trợ gần 17.5 -17.7, cản gần 18.8-19

6. Nhóm cổ phiếu BĐS :

+ Nhóm BĐS thương mại: hầu hết đã về hỗ trợ mạnh trong ngắn hạn. Kỳ vọng dòng tiền

tham gia trở lại.

- NVL: Cầu tham gia tốt khi về hỗ trợ 16.6 _16.7. Cản gần 18 -18.5

- DIG: Hỗ trợ mua 25 -25.5, cản bán gần nhất 27.3

- DXG: Gía đang ở hỗ trơ nền. Hỗ trợ xu hướng 17.4. Cản gần 18.85

- CEO: Cp vẫn trong xu hướng giảm ngắn hạn, hỗ trợ gần 20.8, cản gần 22 -22.2

- PDR: Hỗ trợ 27.25 -27.6, cản gần 29.1 -29.45

+ Nhóm BĐS KCN: Vẫn còn dư địa tăng trưởng trong trung hạn

- GVR: Hỗ trợ gần 25.7 -26.5, cản gần nhất 28+-

- KBC: Vẫn tiếp tục giao dịch lình xình, với hỗ trợ 29.9 -30.1, cản gần 32- 32.3

- SZC: Vẫn đang trong xu hướng tăng khi giá liên tục lập đỉnh mới trong 1 năm trở lại, hỗ trợ

hiện tại 39 -40, cản 43- 44

- IDC: Hỗ trợ gần 54.6 -55, cản gần 58.2 -59

7. Nhóm dầu khí:

- PVS: Hỗ trợ 34.95 - 35.5, cản 37.3 -37.5

- PVD: Ngắn hạn quan sát, chưa có điểm vào, hỗ trợ lui về 27.2 -27.5, cản gần 29+-

- BSR: Hỗ trợ mua 18.6-18.8, cản gần 20 -20.4

8. Nhóm cổ phiếu ĐTC :

- HHV: Hỗ trợ gần 14.9 cản 15.7 -15.8

- FCN: Hỗ trợ 13.6 - 13.8 cản 15+-

- LCG hỗ trợ 12.5 -12.75, cản 13.6 -13.8

9. Nhóm cổ phiếu phân bón:

- DCM: hỗ trợ gần 32 -32.2, cản gần 34.6 -35

- DPM: hỗ trợ 32.5 -33, cản gần 34.6-35

- BFC: hỗ trợ 25+- cản gần 27-27.5

- LAS: Hỗ trợ gần 17.4 -17.6, cản gần 20+-

10. Nhóm cổ phiếu khác

- Thủy sản: ANV: hỗ trợ 30+-, cản gần 32+-; VHC: hỗ trợ 62-63, cản gần 68-69

- Dệt may: GIL hỗ trợ 30 -30.5 cản gần 32.5 -33; MSH hỗ trợ 38 -38.7 cản gần 42+-

- Nông nghiệp: PAN: hỗ trợ 22 -22.4, cản gần 24+-; LTG: hỗ trợ 26.2-26.6, cản gần 28; BAF:

hỗ trợ 24- 24.5, cản gần 26 -26.3

Nhận định và khuyến nghị :

- Với việc chạm cản trên của kênh xu hướng tăng, dòng tiền các phiên cuối tuần liên tục vào

nhóm cp trụ và ngân hàng nhưng không lan tỏa sang các nhóm khác, khiến dòng tiền mất

kiên nhẫn và xảy ra việc bán ồ ạt ở nhiều nhóm ngành.

- Xét theo dòng tiền ở từng nhóm ngành thì việc giảm điểm phiên thứ 6 vừa qua đã khiến

hầu hết nhóm ngành và cp nhanh chóng lui về hỗ trợ ngắn hạn. Đây sẽ là động lực và thử

thách cho dòng tiền ở tuần sau.

- Theo đà giảm, tuần này VNIndex có thể lùi về hỗ trợ gần quanh: 1187_1193 , tại đây khả

năng lớn có hồi ngắn hạn. Lưu ý: hỗ trợ mạnh VNindex : 1130

Khuyến nghị : Đây vẫn là nhịp giảm điểm điều chỉnh trong xu hướng tăng của thị trường, NDT mở mua khi điểm số TT và cp lui về hỗ trợ ngắn hạn, nhưng nên khống chế tỷ trọng để quan sát cung cầu, phòng trừ trường hợp rủi ro tin tức đẩy thị trường tìm về hỗ trợ dưới.

Theo dõi 24HMoney trên GoogleNews
Cảnh báo Nhà đầu tư lưu ý
24HMoney đã kiểm duyệt 24HMoney đã kiểm duyệt

Từ khóa (bấm vào mỗi từ khóa để xem bài cùng chủ đề)

Bạn có muốn trở thành VIP/Pro trên 24HMoney? Hãy liên hệ với chúng tôi SĐT/ Zalo: 0981 935 283.

Để truyền thông cho doanh nghiệp, vui lòng liên hệ SĐT/ Zalo: 0908 822 699.

Hòm thư: phuongpt@24hmoney.vn
Minh Thy VND Pro

Bấm theo dõi để nhận thêm nội dung bổ ích từ chuyên gia này.

Tìm hiểu thêm về chuyên gia.

Hãy chọn VIP/PRO hàng đầu để nhận kho bài viết chuyên sâu

Mã liên quan
Giá
Biểu đồ

1,274.44

+5.78 (+0.46%)

Biểu đồ mã VN-INDEX

1,306.38

+1.01 (+0.08%)

Biểu đồ mã VN30-INDEX
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả