Nhà đầu tư ồ ạt tham gia vào thị trường chứng khoán

Dũng Bùi

Thứ hai, ngày 06/07/2020 10:06 AM (GMT+7)

Nhà đầu tư ồ ạt tham gia vào thị trường chứng khoán

Chuyên mục : Chứng khoán

Nhà đầu tư ồ ạt tham gia vào thị trường chứng khoán

Trong quý II/2020, thị trường chứng khoán đã thu hút hàng trăm nghìn nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường chứng khoán…