Mở mới 13 dự án, Vincom Retail báo lãi ròng 2,848 tỷ đồng, tăng 18% so cùng kỳ