Kinh tế toàn cầu 6 tháng: Những khoảng tối chưa từng thấy

Nguyễn Thành Dũng

Thứ bảy, ngày 04/07/2020 12:38 PM (GMT+7)

Kinh tế toàn cầu 6 tháng: Những khoảng tối chưa từng thấy

Chuyên mục : KT vĩ mô

Kinh tế toàn cầu 6 tháng: Những khoảng tối chưa từng thấy

IMF nhận định nền kinh tế thế giới “rõ ràng” là đã bước vào một cuộc suy thoái tồi tệ tương tự hoặc thậm chí tồi tệ hơn so với cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009.