Kido giải thể công ty liên kết kinh doanh bất động sản

Quách Dũng

Thứ tư, ngày 01/07/2020 10:08 AM (GMT+7)

Kido giải thể công ty liên kết kinh doanh bất động sản

Chuyên mục : Chứng khoán

Kido giải thể công ty liên kết kinh doanh bất động sản

Ngày 30/06/2020, CTCP Tập đoàn Kido (HOSE: KDC) đã ghi giảm khoản đầu tư vào công ty liên kết do giải thể CTCP Đầu tư Phát triển Phong Thịnh. Đây là công ty liên kết KDC sở hữu 34% vốn.