Khi doanh nghiệp cũng là ‘tay chơi’ trên thị trường chứng khoán

Nguyễn Chung Chính

Thứ tư, ngày 01/07/2020 11:05 AM (GMT+7)

Khi doanh nghiệp cũng là ‘tay chơi’ trên thị trường chứng khoán

Chuyên mục : Chứng khoán

Khi doanh nghiệp cũng là ‘tay chơi’ trên thị trường chứng khoán

Để thoát cảnh phá sản, một hãng vận tải gồng mình tái cấu trúc để rồi trở thành tay chơi lớn tại chứng trường Việt.