Hai cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sắp ra hầu toà

Hoài Thơ

Thứ ba, ngày 19/11/2019 19:35 PM (GMT+7)

Hai cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sắp ra hầu toà

Hai cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sắp ra hầu toà

Phiên toà sẽ kéo dài từ 16/12 đến 31/12 tới đây...