Hai cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sắp ra hầu toà