Gỡ vướng về tài chính trong cải tạo, xây mới chung cư cũ ở Hà Nội

Trung Thành

Thứ hai, ngày 16/12/2019 11:12 AM (GMT+7)

Gỡ vướng về tài chính trong cải tạo, xây mới chung cư cũ ở Hà Nội

Gỡ vướng về tài chính trong cải tạo, xây mới chung cư cũ ở Hà Nội

Cải tạo, xây mới chung cư cũ tại Hà Nội: Hướng đến hài hòa lợi ích các bên