Giảm lãi suất hỗ trợ cho nền kinh tế

Huyền My

Thứ tư, ngày 20/11/2019 09:54 AM (GMT+7)

Giảm lãi suất hỗ trợ cho nền kinh tế

Chuyên mục : Tài chính

Giảm lãi suất hỗ trợ cho nền kinh tế

Việc giảm lãi suất này không chỉ nhằm thực hiện định hướng của Chính phủ mà còn vì bản thân các ngân hàng cũng phải cạnh tranh với nhau để thu hút khách hàng trong các lĩnh vực trọng tâm này...