GDP và GNI, đâu mới là phát triển thực sự?

Trần Hà My

Thứ sáu, ngày 03/07/2020 13:03 PM (GMT+7)

GDP và GNI, đâu mới là phát triển thực sự?

Chuyên mục : KT vĩ mô

GDP và GNI, đâu mới là phát triển thực sự?

Ireland không phải là quốc gia duy nhất trên thế giới có mức chênh lệch dương giữa GDP và GNI ở mức cao(1) song là quốc gia tiên phong trong điều chỉnh phương thức tính toán và sử dụng chỉ tiêu điều hành kinh tế - một kinh nghiệm Việt Nam nên học tập.