Hoàng Yến

G36: Một cổ đông lớn muốn thoái toàn bộ hơn 7% vốn

Chủ đề: Chứng khoán
G36: Một cổ đông lớn muốn thoái toàn bộ hơn 7% vốn

CTCP Vận tải và thương mại Anh Quân, cổ đông lớn của Tổng Công ty 36 – CTCP (Mã: G36) muốn thoái toàn bộ hơn 7% vốn sở hữu nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty CP Vận tải và Thương mại Anh Quân

- Mã chứng khoán: G36

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7,231,023 CP (tỷ lệ 7.11%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Hiền

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Khác

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Đăng Giáp

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Khác

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 12,542,302 CP (tỷ lệ 12.33%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Đăng Thuận

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Khác

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Đăng Trung

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Khác

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 3,373,247 CP (tỷ lệ 3.32%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 7,231,023 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/06/2022

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 22/07/2022.

T.H

Từ khóa (bấm vào mỗi từ khóa để xem bài cùng chủ đề)

Bạn có muốn trở thành chuyên gia trên 24HMoney? Hãy liên hệ với chúng tôi để cùng chia sẻ và lan tỏa.

Ban nội dung SĐT/Zalo: 0981.935.283

Hòm thư: phuongpt@24h.com.vn
Chứng khoán liên quan
Giá
Biểu đồ

9.20

+10.84%

Biểu đồ mã G36
3 Yêu thích
1 Bình luận 2 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ
Bài viết mới từ chuyên gia
Bài liên quan
Bài đăng mới cùng chủ đề