FLCHomes (mã: FHH) chào sàn với giá dự kiến từ 35.000đ/cổ phiếu