Du khách Việt mất hộ chiếu ở nước ngoài, cấp lại trong 2 ngày

Hoài Nhật

Thứ bảy, ngày 21/12/2019 11:22 AM (GMT+7)

Du khách Việt mất hộ chiếu ở nước ngoài, cấp lại trong 2 ngày

Chuyên mục : Pháp luật

Du khách Việt mất hộ chiếu ở nước ngoài, cấp lại trong 2 ngày

Thủ tục rút gọn trong việc cấp hộ chiếu là điểm nổi bật trong Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, số 49/2019/QH14 vừa được Quốc hội chính thức ban hành.