DST dự thu trên trăm tỷ đồng từ việc thoái vốn SmartInvest

Dương Mạnh

Thứ tư, ngày 20/11/2019 13:40 PM (GMT+7)

DST dự thu trên trăm tỷ đồng từ việc thoái vốn SmartInvest

DST dự thu trên trăm tỷ đồng từ việc thoái vốn SmartInvest

Với nguồn vốn dự kiến thu được từ việc thoái một phần vốn tại SmartInvest, DST muốn triển khai một loạt các khoản đầu tư tài chính với tổng giá trị 102.2 tỷ đồng.