24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Trịnh Vũ Tường

Doanh thu vàng miếng của PNJ tăng trưởng gấp đôi trong tháng 4

Chuyên mục: Kinh doanh
Doanh thu vàng miếng của PNJ tăng trưởng gấp đôi trong tháng 4

Ảnh Internet

Doanh thu vàng miếng tháng 4 tăng 100,7% yoy, luỹ kế 4 tháng năm 2021, vàng miếng chiếm tỷ trọng 26,2% trong cơ cấu doanh thu của PNJ.

Trong tháng 4, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.851 tỷ, tăng 268,8% yoy và lợi nhuận sau thuế đạt 85 tỷ tăng 183,1% yoy - cùng kỳ thời điểm đỉnh dịch covid tại Việt Nam.
Lũy kế quý 4 tháng đầu năm, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 9.033 tỷ đồng (tăng 64,1% yoy) và LNST đạt 598 tỷ đồng (tăng 95,3% yoy) chủ yếu từ tăng trưởng của doanh thu bán lẻ và doanh thu vàng miếng.
Về tăng trưởng doanh thu theo kênh: Doanh thu kênh lẻ tháng 4 tăng 386,1% yoy. Lũy kế 4 tháng đầu năm, PNJ đã đạt được doanh thu kênh lẻ tăng trưởng 60,1% so với thời điểm cùng kỳ.
Doanh thu vàng miếng của PNJ tăng trưởng gấp đôi trong tháng 4
Kết quả kinh doanh của PNJ trong tháng 4.
Doanh thu sỉ tháng 4 tăng 382,9% yoy, tỷ trọng doanh thu kênh sỉ chiếm 17,1% trong cơ cấu doanh thu của tháng 4. Luỹ kế 4 tháng đầu năm 2021, doanh thu kênh sỉ chiếm tỷ trọng 14.3%, tiếp tục đóng góp đáng kể trong hoạt động kinh doanh của PNJ.
Doanh thu vàng miếng tháng 4 tăng 100,7% yoy, luỹ kế 4 tháng năm 2021, vàng miếng chiếm tỷ trọng 26,2% trong cơ cấu doanh thu của PNJ.
Biên lợi nhuận gộp trong tháng 4/2021 đạt 18,3% cải thiện so với mức 5,8% cùng kỳ 2020, được duy trì so với các tháng liền trước của PNJ.
Tổng chi phí hoạt động trong tháng 4 tăng 95,4% so với cùng kỳ 2020. Luỹ kế 4 tháng đầu năm 2021, tỷ lệ chi phí hoạt động trên doanh thu thuần của công ty đạt 9,8% cải thiện so với mức 11,1% cùng kỳ
Anh Nhi
kienthuc
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484