Doanh nghiệp kêu tiêu chuẩn xả thải quá “hà khắc”

Hồng Ngọc

Thứ ba, ngày 17/12/2019 12:37 PM (GMT+7)

Doanh nghiệp kêu tiêu chuẩn xả thải quá “hà khắc”

Doanh nghiệp kêu tiêu chuẩn xả thải quá “hà khắc”

Doanh nghiệp thuỷ sản kiến nghị quy định về chỉ tiêu Phốt pho, Amoni, tổng Nitơ trong nước thải sau khi xử lý tại nhà máy chế biến thủy sản (QCVN 11:2015) không phù hợp, thậm chí là “hà khắc”.