Đầu tư tài chính: Kỳ vọng hoàn nhập quý II

Lê Thúy Hằng

Thứ hai, ngày 22/06/2020 13:22 PM (GMT+7)

Đầu tư tài chính: Kỳ vọng hoàn nhập quý II

Đầu tư tài chính: Kỳ vọng hoàn nhập quý II

Nếu như quý I, thị trường chứng khoán lao dốc khiến nhiều doanh nghiệp có hoạt động đầu tư tài chính phải trích lập dự phòng lớn, thì sự phục hồi của thị trường trong quý II đang mang lại cơ hội hoàn nhập dự phòng không nhỏ.