Đại hội đồng cổ đông FIT: Đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 43%

Thục Quyên

Thứ sáu, ngày 26/06/2020 13:22 PM (GMT+7)

Đại hội đồng cổ đông FIT: Đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 43%

Đại hội đồng cổ đông FIT: Đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 43%

Doanh thu tăng 16%, tổng lợi nhuận trước thuế tăng 43% so với năm 2020 là kế hoạch được HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T (FIT - HOSE) trình cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 diễn ra sáng nay 26/6 tại Hà Nội.