Cổ phiếu sang phiên giảm sàn thứ 9, Tiến Bộ muốn mua 1 triệu cổ phiếu quỹ

Lan Anh

Thứ tư, ngày 20/11/2019 13:26 PM (GMT+7)

Cổ phiếu sang phiên giảm sàn thứ 9, Tiến Bộ muốn mua 1 triệu cổ phiếu quỹ

Chuyên mục : Chứng khoán

Cổ phiếu sang phiên giảm sàn thứ 9, Tiến Bộ muốn mua 1 triệu cổ phiếu quỹ

TTB là cái tên thu hút nhiều sự chú ý của thị trường trong những ngày qua, khi cổ phiếu này giảm sàn 8 ngày giao dịch liên tiếp kể từ 08/11/2019.