Chờ chốt NAV

Hoàng Hảo

Thứ sáu, ngày 26/06/2020 18:19 PM (GMT+7)

Chờ chốt NAV

Chờ chốt NAV

Nhà đầu tư suy luận, các quỹ sẽ mua vào, kéo giá các cổ phiếu có trong danh mục đầu tư, hoặc mua vào các cổ phiếu trụ để giữ nhịp thị trường.