Chính sách tiền tệ hỗ trợ tăng trưởng, ổn định vĩ mô

Trịnh Vũ Tường

Thứ ba, ngày 07/07/2020 11:15 AM (GMT+7)

Chính sách tiền tệ hỗ trợ tăng trưởng, ổn định vĩ mô

Chuyên mục : KT vĩ mô

Chính sách tiền tệ hỗ trợ tăng trưởng, ổn định vĩ mô

Mục tiêu kép được đặt ra với điều hành chính sách tiền tệ trong 6 tháng cuối năm là phải vừa đưa vốn ra nền kinh tế hỗ trợ tăng trưởng nhưng vẫn phải kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.