Cắt điện, nước không là thuốc chữa bệnh xây sai phép, không phép

Cao Vân

Thứ năm, ngày 21/11/2019 13:46 PM (GMT+7)

Cắt điện, nước không là thuốc chữa bệnh xây sai phép, không phép

Chuyên mục : Nhà Đất

Cắt điện, nước không là thuốc chữa bệnh xây sai phép, không phép

Dù đã có những chỉ đạo quyết liệt, nhưng việc xây dựng sai phép, không phép, vẫn luôn là vấn đề nóng tại nhiều địa phương. Do đó, cần có biện pháp hiệu quả để giải quyết tận gốc vấn đề.