Big-Trends: Thị trường đang có nhiều kịch bản tăng trưởng tốt

Lê Nam

Thứ bảy, ngày 04/07/2020 12:42 PM (GMT+7)

Big-Trends: Thị trường đang có nhiều kịch bản tăng trưởng tốt

Chuyên mục : Chứng khoán

Big-Trends: Thị trường đang có nhiều kịch bản tăng trưởng tốt

Nhiều cổ phiếu đang có những diễn biến tốt hơn ngay cả khi trước đại dịch Covid-19 bắt đầu lan rộng. TTCK đang ở trong trạng thái bình thường mới với nhiều kịch bản tăng trưởng tốt hơn.