24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Bùi Anh Thơ

Bảo hiểm Bảo Minh lãi ròng gần 50 tỷ đồng trong quý 2

Chuyên mục: Chứng khoán
Bảo hiểm Bảo Minh lãi ròng gần 50 tỷ đồng trong quý 2

Quý 2/2021, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Tổng CTCP Bảo Minh (HOSE: BMI) tăng trưởng mạnh nhưng lợi nhuận ròng chỉ xấp xỉ cùng kỳ năm 2020, đạt gần 50 tỷ đồng.

Trong quý 2 năm nay, doanh thu phí bảo hiểm của BMI đi ngang so với cùng kỳ, trong khi phí nhượng tái bảo hiểm giảm 9% giúp doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 4%, đạt hơn 924 tỷ đồng.
Tuy nhiên, nhờ tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm nhẹ so với cùng kỳ lợi nhuận gộp của Công ty gấp 4.8 lần cùng kỳ, đạt gần 57 tỷ đồng.
Bảo hiểm Bảo Minh lãi ròng gần 50 tỷ đồng trong quý 2
Trong khi đó, lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm 41% so với cùng kỳ năm trước, còn hơn 41 tỷ đồng do chi phí gấp 7.1 lần cùng kỳ và doanh thu giảm 19%. Mặt khác, hoạt động kinh doanh bất động sản có lợi nhuận không đáng kể.
Như vậy, mặc dù lợi nhuận gộp kinh doanh bảo hiểm tăng mạnh, nhưng lợi nhuận ròng của BMI gần như đi ngang, gần 50 tỷ đồng.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, BMI đạt 120 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng 32% so với cùng kỳ chủ yếu do hoạt động kinh doanh bảo hiểm và tài chính có lợi nhuận gộp lần lượt tăng 31% và 32%.
Năm 2021, BMI đặt mục tiêu doanh thu là 5,025 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 277 tỷ đồng, tăng 19% so với thực hiện 2020. So với kế hoạch đề ra, BMI đã thực hiện được 54% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.
Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của BMI dương gần 192 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu nhờ thu hồi được các khoản phải thu và giảm chi cho các khoản phải trả.
Bảo hiểm Bảo Minh lãi ròng gần 50 tỷ đồng trong quý 2
Tổng tài sản của BMI tính đến ngày 30/06/2021 đạt gần 6,019 tỷ đồng, giảm 8% chủ yếu do tài sản tái bảo hiểm giảm 17%, đầu tư tài chính dài hạn giảm 29% và khoản phải thu ngắn hạn giảm 36%.
Nợ phải trả gần 3,798 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm. Trong đó dự phòng nghiệp vụ hơn 2,850 tỷ đồng, chiếm 75% tổng nợ phải trả, giảm nhẹ 5% so với đầu năm.
Khang Di
fili
Thích Đã thích Thích
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484