Bán điều hòa nơi không có điện, DN Trung Quốc tạo sự bùng nổ không tưởng

Nguyễn Thanh Cường

Thứ tư, ngày 24/06/2020 10:14 AM (GMT+7)

Bán điều hòa nơi không có điện, DN Trung Quốc tạo sự bùng nổ không tưởng

Bán điều hòa nơi không có điện, DN Trung Quốc tạo sự bùng nổ không tưởng

Châu Phi trở thành chiến trường mới cho các công ty điều hòa không khí đến từ Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.