Bà Nguyễn Thị Thùy Linh (SSI): Kỳ vọng khác nhau về viễn cảnh kinh tế khiến thị trường biến động khó đoán

Phạm Thái Học

Thứ sáu, ngày 03/07/2020 13:05 PM (GMT+7)

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh (SSI): Kỳ vọng khác nhau về viễn cảnh kinh tế khiến thị trường biến động khó đoán

Chuyên mục : Chứng khoán

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh (SSI): Kỳ vọng khác nhau về viễn cảnh kinh tế khiến thị trường biến động khó đoán

“Nửa cuối năm 2020, thị trường sẽ giằng co giữa tâm lý thận trọng về ảnh hưởng của dịch bệnh và tác động của dòng tiền. Các nhà đầu tư với những kỳ vọng khác nhau về viễn cảnh hồi phục kinh tế sẽ khiến cho thị trường biến động khó đoán trước.”