Aqua One của Shark Liên "thâu tóm" thị trường nước sạch và "BOT nước sạch" Hà Nội?