Agribank tiếp tục giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng

Vũ Như Hoa

Thứ tư, ngày 20/11/2019 11:57 AM (GMT+7)

Agribank tiếp tục giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng

Agribank tiếp tục giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng

Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ, định hướng của NHNN, Agribank cho biết, thời gian tới, ngân hàng này sẽ tiếp tục giảm thêm 0,5 năm lãi suất cho vay đối với các khoản vay trung, dài hạn bằng đồng Việt Nam. Còn đối với khoản vay ngắn hạn đối với lĩnh vự