Giải thích thuật ngữ: Bảo hộ thương mại

Hay còn gọi là bảo hộ mậu dịch, một thuật ngữ trong kinh tế học quốc tế chỉ việc một quốc gia áp dụng nâng cao một số tiêu chuẩn áp lên hàng hóa của quốc gia khác thuộc các lĩnh vực như: chất lượng, vệ sinh, an toàn, lao động, môi trường, xuất xứ, v.v... hay việc áp đặt thuế xuất nhập khẩu cao đối với một số mặt hàng nào đó nhằm bảo vệ ngành dịch vụ hoặc sản xuất trong nước.