Giải thích thuật ngữ: Đất nền

Là thuật ngữ chỉ những khu (lô) đất nằm trong một dự án quy hoạch. Đất nền là phần đất sạch, nguyên trạng, chưa được san lấp hay có công trình nào được xây dựng bên trên nó.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Đất nền"