Giải thích thuật ngữ: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hay "Giấy phép đầu tư" - là văn bản của cơ quan chức năng (Bộ Kế hoạch & Đầu tư/ Sở Kế hoạch & Đầu tư) cấp cho nhà đầu tư, xác nhận việc cho phép nhà đầu tư tiến hành gọi vốn, đấu thầu xây dựng công trình, dự án trên khu vực đã xin phép và được phê duyệt, thẩm định.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư"