Giải thích thuật ngữ: Thị giá

Là giá trị mua bán được thực hiện thông qua giao dịch trên thị trường.

Ở thị trường chứng khoán, giá trị khớp lệnh của cổ phiếu X ở một thời điểm cụ thể được xác định là thị giá của cổ phiếu X tại thời điểm đó. Ví dụ cổ phiếu HPG chốt phiên giao dịch ngày 8/5/2019 là 33.150 đ/1cp, tức là thị giá của cổ phiếu HPG tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch ngày 8/5/2019 là 33.150 đồng.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Thị giá"