24hmoney

Giải thích thuật ngữ: Giá đóng cửa

Giá đóng cửa là mức giá cuối cùng được khớp lệnh trong ngày đồng thời sẽ là giá tham chiếu của cổ phiếu đó cho phiên giao dịch kế tiếp. 

Giá đóng cửa được xác định ở phiên ATC đối với cả 3 sàn HOSE, HNX, UPCOM