Giải thích thuật ngữ: Lệnh bán

Là yêu cầu của nhà đầu tư gửi lên công ty môi giới để thực hiện 1 giao dịch (bán cổ phiếu) trên ttck. * Ở ttck Việt Nam, lệnh bán hoặc lệnh mua phải có mức giá nằm trong khoảng quy định của phiên giao dịch: mức cao tối đa được gọi là mức trần (hiển thị màu tím), mức thấp tối đa được gọi là mức sàn (hiển thị màu xanh nhạt)  và mức trung bình là mức giá tham chiếu (hiển thị màu vàng).* Tại sàn giao dịch HOSE mỗi lệnh mua tối thiểu 10 cổ phiếu, tại sàn giao dịch HNX và UpCom mỗi lệnh mua tối thiểu 100 cổ phiếu.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Lệnh bán"