Giải thích thuật ngữ: Tỷ lệ 1/500

Hay còn gọi là “Bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500”. Đây là bản đồ cụ thể hóa nội dung quy hoạch phân khu và quy hoạch chung. 

Nó thể hiện chi tiết bố trí cụ thể tất cả các công trình trên đất. Về hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch chi tiết bố trí đến từng ranh giới lô đất.  Có thể nói, bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 chính là quy hoạch tổng mặt bằng của các dự án dầu tư xây dựng, là cơ sở để định vị công trình, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật xây dụng công trình và thực hiện xây dựng.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Tỷ lệ 1/500"