VC7 (HNX)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

14.60 -0.10 (-0.68%)

Cập nhật lúc 14:27:57 16/09

KL: 56,400 CP

Ban lãnh đạo

Họ tên Chức vụ Năm sinh