menu
24hmoney

Bài của Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa

Pro
[Video] Review kết quả kinh doanh quý III.2023 của NVL
NVL có quý đầu tiên ghi nhận lợi nhuận dương từ đầu năm 2023, tuy nhiên doanh nghiệp vẫn đang lỗ lũy kế gần 1.000 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023. Từ đó, vốn chủ sở hữu của NVL cũng đã giảm còn 43.859 tỷ so với 44.930 tỷ.
Với hoạt động kinh doanh chính thực chất không tạo ra lợi nhuận, phải nhờ đến doanh thu từ hoạt động tài chính và lợi nhuận khác để có được một quý khả quan, điều này có lẽ chưa làm hài lòng những nhà đầu tư NVL đang trông đợi từng bước tiến tích cực của doanh nghiệp. Hy vọng gần nhấn trong ngắn hạn có lẽ sẽ là việc liệu NVL có được chấp thuận cho rời khỏi cổ phiếu thuộc diện cảnh báo từ HOSE hay không.
Mời mọi người cùng xem video và thảo luận.
Nhà đầu tư lưu ý
1 Bình luận 4 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ