menu
24hmoney

Bài của Đỗ Thị Mai Hương

Pro
Cổ phiếu PLX (Petrolimex): Triển vọng đầu tư như thế nào sau ước tính lợi nhuận 8 tháng.
Cập nhật, đánh giá về triển vọng đầu tư với cổ phiếu PLX sau số liệu kinh doanh 8 tháng mà PLX vừa có ước tính:
Nhà đầu tư lưu ý
Mã liên quan
Giá
Biểu đồ

36.20

+0.55 (+1.54%)

Biểu đồ mã PLX
8 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ